Kako zaštititi vaš WiFi ruter?

Verovatno ste do sada čuli da je “Komšijin Wireless” proglašen za provajdera godine. Protoci kod najprovajdera se kreću od 1 MB/s pa sve do 16 MB/s i to sve za DŽ. Ako ste baš vi najprovajder trebali bi ste da proučite vaše sigurnosne propuste u sistemu rada kako nebiste bili provajder godine.

Kako zaštititi vaš WiFi ruter?

Tačnije “Komšijin Wirelles” može da postane svako ko nema zaključan WiFi. O tome sam do sada već pisao u postu “Kako zaštititi telekomov ruter?” koji bi svi korisnici Telekomovog ADSLa trebali da prouče. Continue reading →